درباره پروژه کاخ های پارسه

مجموعه کاخ های پارسه پروژه ای خاص با مزیت های متفاوت واقع در رامسر زیبا منطقه ی وانکوه میباشد،خاستگاه این پروژه ی عظیم چه به لحاظ موقعیت جغرافیایی و محاط به جنگل و مجزا از بافت محلی و اشراف تمامی واحدهای آن به شهر و دریا و فرودگاه رامسر این پروژه را با سایر مجتمع های مسکونی شمال کشور متمایز نموده است.
این پروژه با ارزش آفرینی و سودآوری از طریق خلق بناهای برتر و ماندگار با مدیریت بهینه منطبق بر الزامات محیطی و نیاز های زندگی آرمانی را به عنوان مأموریت خو تلقی نموده است و با طراحی و اجرای ساختمان های شاخص و با کیفیت،زیبا،پایدار و واجد ارزش های معماری و رعایت قوانین ملی و استانداردهای فنی و زیست محیطی می کوشد تا شرایط زندگی آرمانی برای هموطنان عزیز مهیا کند.

بالا