درباره ایوان نگر آروند

هلدینگ کارگزاران فروش ایوان رامسر با هدف  ارائه ی نوین مهندسی بازاریابی وفروش و فعالیت مستمر در امر رایزنی،تأمین ومعرفی سرمایه گزاران کلان وتحقق فروش بهینه در پروژه های خاص ساختمانی فعالیت دارد. از آنجا که توانسته ایم با پشتوانه ی قوی هسته ی مرکزی گروه،پتانسیل مناسبی را جهت اهداف ساخت وساز،بازرگانی و مشاوره تشکیل دهیم امید داریم در پرتو برنامه ریزی های پویا و پرتوان نهادهای اجرایی و با عنایت به مدیریت واقع بینانه ودلسوزانه مدیران محترم بتوانیم در امر دستیابی به افق های روشن کشور عزیزمان در سایه ی حضرت حق، تلاش های صادقانه ی متخصصین مجرب وامکانات خودتاثیرگزارباشیم. مجموعه پتانسیل بالقوه و بالفعل کارگزار اساسا برای انجام وظیفه در پروژه های بزرگ مقیاس،توأم با مسائل پیچیده ی تخصصی با توجه به برنامه ریزی های زیربنایی و پایه ای یک کشور درحال توسعه طراحی شده است و به لحاظ انسجام یک کادر توانمند با مشخصات لازم و ویژگی های مورد نیاز برای قابلیت هدایت پروژه ها در یک روال منظم و بر اساس قوانین رشد وتعالی شرکت های خصوصی وبا اعتقاد بر انجام کارهای تیمی وگروهی بر اساس نقشه ی راه و صداقت محوری طراحی شده است.

زمینه فعالیت

1. خدمات مهندسی ارزش : تهیه، بازنگری نقشه های معماری وسازه بارویکرد فروش بهینه.
2. مدیریت راهبری و نگهداری ساختمان و برج های بلند مرتبه با کاربری های مختلط.
3. تهاتر و مشارکت: تعویض زمین باواحدهای آماده وبالعکس،مشارکت درساخت،تهاترمصالح باواحدهای پروژه.
4. تأمین منابع مالی: جذب سرمایه گذار داخلی،سرمایه گذارخارجی،تأمین منابع مالی از بورس
5. مهندس فروش: عقد قرارداد کارگزاری جهت پروژه های در حال ساخت و تکمیل شده در سراسر کشور،(ایجاد دیتا بیس برندها )ایجادبانک اطلاع رسانی جهت پروژه و فروش حرفه ای.
6. مارکتینگ وبازاریابی وپیاده سازی فرآیند مهندسی فروش.
7. ایجاد بخش های گردشگری،تفریحی،توریستی،ورزشی(پیست اسکی،هتل،مراکز تفریحی ورزشی).

بالا